Företagstjänster

Installation och driftsättning

Via egen utbildad personal och auktoriserade partners levererar vi lösningar och system till våra kunder på en regional och nationell basis. Inför varje installation upprättas en kvalitets- och tidplan. Installationen avslutas med att behörig kundrepresentant skriver på ett installationsgodkännande.
En professionellt genomförd installation och driftsättning handlar om att se till allt som behövs för ett optimalt resultat är levererat, installerat samt driftsatt enligt kvalitets- och tidsplanen.

Utbildning

Det viktigaste steget i en implementation är att användarna utbildas på ett effektivt sätt. Vi anser ingen leverans vara komplett innan adekvat utbildning genomförts. Svensk Mobiltjänst har personal avdelad för användarutbildning vilket ger hög kvalitet på våra utbildningar.
Vi rekommenderar användarutbildning i samband med installation och driftstart. Repetitionsutbildning och utbildning av nya användare kan ske antingen på plats hos kund, alternativt i Svensk Mobiltjänsts lokaler.

Konsultation

Svensk Mobiltjänst erbjuder även ett brett utbud av konsultationstjänster med exempelvis förstudier och kostnadsanalyser, design och genomförande av komplexa telefonilösningar.

Projektledning

Oavsett om det handlar om nyprojektering eller en genomgång av ett befintligt växelsystem står våra erfarna projektledare till ert förfogande.
Låt oss leda er genom projekten så kan ni fokusera på det som är viktigt för er verksamhet.

Distanssupport

Genom att ge Svensk Mobiltjänst möjlighet till fjärradministration av utrustningen som lyder under supportavtal kan supportärenden påbörjas snabbare och i många fall slutföras snabbare.